Príbeh vodného mlyna u Čipkov

Autor Katarína Šuchová
0 komentárov

Mlynárstvo sa na Slovensku začalo šíriť od 13. storočia a bolo remeslom spracúvajúcim obilie nielen na múku, ale aj iné produkty ako šrot či krúpy. Právo mlyna – ius molae patrilo k menším regálnym právam. Išlo o úžitkové práva patriace panovníkovi. Počas obdobia feudalizmu mohli mlyny budovať najmä kláštory a cirkevné inštitúcie, šľachta i slobodné kráľovské mestá. Právo mlyna vykonával zemepán priamo prostredníctvom svojich poddaných – mlynárov. Mlyny povoľoval budovať aj svojim poddanským...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť