Zbojnícky hrad – castrum Sowar

Autor Tomáš Grančay
0 komentárov

Ruina hradu sa nachádza nad obcou Ruská Nová Ves v nadmorskej výške 625 m a dnes sa označuje ako Zbojnícky hrad. Pomenovanie pochádza akiste z 19. storočia, keďže v čase romantizovania stredovekých stavieb, ako aj v tomto prípade, často dochádzalo k interpretácii, že po zániku hradu sa na ňom usídlili zbojníci. Túto skutočnosť neopisuje žiadna listina ani iný hodnoverný písomný dokument. Súčasné pomenovanie vzniklo teda prevažne na základe istej povesti.