Pútnické miesta a kalvárie v okolí Žiliny a Bytče

Autor Ján Grešák
0 komentárov

Putovanie po miestach dýchajúcich Božou prítomnosťou umožňuje človeku nielen spoznávať krásne prírodné prostredie, ale predovšetkým spájať fyzický a duševný oddych ponorením sa do ticha, v modlitbách rozjímať pri sakrálnych objektoch a pookriať na duši.

Pútnické miesta v žilinskom a bytčianskom okrese tvoria jednak kostoly s bohatou históriou, a jednak krížové cesty (kalvárie) pod holým nebom, ktoré okrem kresťanskej podstaty vynikajú tvorivosťou a nápaditosťou stvárnenia evanjeliových udalostí ukrižovania Ježiša.