Putovanie po okolí Žiliny s Thomasom Enderom (1)

Autor Mária Bizubová
0 komentárov

Žilina a jej okolie sú situované v Žilinskej kotline. Táto medzihorská tektonická zníženina nepravidelného tvaru patrí do sústavy považských kotlín Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádza sa medzi pohoriami Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Jej nezvrásnené flyšové podložie tvoria najmä pieskovce, ílovce a zlepence, ktoré prekrývajú rôzne hrubé hlinité, piesočnaté a štrkové nánosy Váhu a jeho prítokov, ako aj pokrovy spraší a sprašových hlín. 

Okolo Váhu, Rajčanky, Varínky a Kysuce sú...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť