Religiózne mapovanie Slovenska

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Religiozita a jej priestorový aspekt sú už dávnejšie v centre pozornosti geografov. Aj na Slovensku vznikli v ostatných rokoch viaceré geograficko-kartografické diela, ktoré mapujú religióznu problematiku a jej regionálne súvislosti. Za väčšinou z takýchto projektov treba hladať meno geografa Štefana Poláčika.

Štefan Poláčik bol editorom jedného z najvýznamnejších kartografických počinov uplynulého desaťročia – Atlasu cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Ako napísal v jeho...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť