Slovenské orchidey (3)

Autor Milan Zajac
0 komentárov

V tomto pokračovaní seriálu o slovenských orchideách sa budeme venovať druhom, ktoré osídľujú v súčasnosti jedny z najohrozenejších biotopov v rámci Slovenska aj Európy. Týmito biotopmi máme na mysli rašeliniská a podmáčané lúky. text a foto: Milan Zajac Našou najvzácnejšou orchideou je vstavačovec bledožltý, ktorý rastie len na jedinej lokalite na Slovensku. Rašeliniská sú veľmi špecifický biotop, ktorý vzniká na trvalo zamokrených miestach, kde sa v anaérobných podmienkach hromadia odumreté organické zvyšky (najčastejšie machov rodu rašelinník), z ktorých vzniká rašelina. Rozlišujeme tri typy rašelinísk: vrchoviská, prechodné rašeliniská a slatiny. Vrchovisko je typ rašeliniska, ktoré vzniká vo vyšších polohách s väčšími úhrnmi zrážok a je výlučne zásobované najmä zrážkovou…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť