Slovenské orchidey (3)

Autor Milan Zajac
0 komentárov

V tomto pokračovaní seriálu o slovenských orchideách sa budeme venovať druhom, ktoré osídľujú v súčasnosti jedny z najohrozenejších biotopov v rámci Slovenska aj Európy. Týmito biotopmi máme na mysli rašeliniská a podmáčané lúky.

text a foto: Milan Zajac

Našou najvzácnejšou orchideou je vstavačovec bledožltý, ktorý rastie len na jedinej lokalite na Slovensku.