Štýl a móda 60. rokov

Autor Peter Maráky
0 komentárov

Slovenské národné múzeum v Bratislave
Šesťdesiate roky 20. storočia patrili v Európe k mimoriadne pozitívnemu obdobiu civilizačného, technického i kultúrneho rozvoja. Napriek vtedajšiemu rozdeleniu sveta na dva nezmieriteľné ideologické a politické systémy v tomto období nastal mimoriadne pozitívny kultúrny rast aj v podmienkach Československa.

Československo, hoci v určitej izolácii od vyspelejšej časti Európy a s ideologickými obmedzeniami, dosahovalo pozoruhodné výsledky vo viacerých oblastiach výroby, ale aj v kultúre a umení. Táto skutočnosť sa po...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť