Turisti sa stretnú v Prešove

Autor Ladislav Khandl
0 komentárov

Pozvánka na 43. slovenský zimný zraz turistov

Zimný Prešov

43.slovenský zimný zraz turistov v Prešove sa uskutoční pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v dňoch 29. januára až 1. februára 2009.
Prešov ako administratívne, hospodárske a kultúrne stredisko severovýchodného Slovenska ponúka v rámci zimného zrazu možnosti na spoznávanie nielen prírodných krás na lyžiarskych a peších trasách v pohoriach Slanské vrchy, Čergov, Branisko a Bachureň a Šarišská vrchovina, ale aj na spoznávanie kultúrnych pamiatok Prešova a blízkeho okolia. V meste je niekoľko múzeí a galérií. Unikátny je komplex technických objektov zo 17. storočia na čerpanie a varenie soli zo soľanky v mestskej časti Solivar. Ďalším unikátom je chránený areál Dubníckych opálových baní.
Historické jadro mesta, ktoré v roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu, ponúka možnosť vidieť množstvo administratívnych budov (Rákociho dom, Divadlo Jonáša Záborského – historická budova, Župný dom, Caraffova väznica), meštianskych domov a palácov. Ako sídlo rôznych cirkví ponúka prehliadku a návštevu kostolov – rímskokatolícku katedrálu sv. Mikuláša – gotická stavba z polovice 14. storočia, barokový Kostol sv. Kríža na Kalvárii, pravoslávny kostol, gréckokatolícky kostol, synagógu z roku 1888, Evanjelické kolégium – neskororenesančný objekt a ďalšie stavby. V ponuke sú aj rôzne pamiatky na dávne udalosti, ktoré mesto postihli v jeho dlhej histórii.
Organizačný štáb pripravil pre všetkých účastníkov zimného zrazu kultúrne podujatia, návštevu Dubníckych opálových baní i prehliadku Prešova a Sabinova. Samozrejme, pripravené budú aj lyžiarske a pešie trasy.

Lyžiarske trasy
Trasa L1: (len 30. 1. – Prechod Čergovom): Kyjov – Minčol – Hrašovík – Solisko – Sedlo Lysina – Veľká Javorina – Čergov – Chata Čergov – Ostrý kameň – Lysá – Chata Šport – RS Drienica. Dĺžka: 32 km, prevýšenie: 1 220 m, náročnosť: veľmi ťažká.
Trasa L2: (Prechod Branisko – Bachureň – Lipany): Priesmyk Branisko – Diablová diera – Kopytov – Lačnov – Sedlo pod Bachurňou – Javor – Dlhé diely – Dubovické žliabky – Stavenec – Lipany. Dĺžka: 29 km, prevýšenie: 770 m, náročnosť: ťažká.
Trasa L3: (Prechod cez Slanské vrchy): Zlatá Baňa – Temný les – Vysielač Dubník – Obracaná studňa – Zlatá Baňa – RS Sigord. Dĺžka: 24 km, prevýšenie: 380 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa L4: (Prechod Čergovom): Majdan – Sedlo Priehyby – Hrašovík – Solisko – Sedlo Lysina – Veľká Javorina – Chochuľka – Čergov – Chata Čergov – Sedlo Crchľa – Podbaranie – Majdan – Olejníkov. Dĺžka: 26 km, prevýšenie: 730 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa L5: (Prechod Slanských vrchov): Sigord (SOU) – Hanušovské sedlo – Javornická Poľana – Chata Fricka – Sklad dreva – Ruská Nová Ves – Prešov (Solivar). Dĺžka: 21 km, prevýšenie: 490 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa L6: (Prechod Šarišskou vrchovinou): Sabinov – Nad Švabľovkou – Kanaše – Kohút – Grúň – Mindžová – Hermanovce. Dĺžka: 20,5 km, prevýšenie: 850 m, náročnosť: ťažká.
Trasa L7: Prešov (Za Kalváriou) – Pod Zabíjanou – Ortáš – Kadlubek – Malkovská hôrka – Ortovisko – Prešov (Za Kalváriou). Dĺžka: 14 km., prevýšenie: 280 m, náročnosť: ľahká. TOM.
Trasa L8: Prešov (Za Kalváriou) – Pod Zabíjanou – Ortáš – Kvašná voda – Potok Chujava – Stádlo – Mláky – Malkovská hôrka – Ortovisko – Prešov (Za Kalváriou). Dĺžka: 18 km, prevýšenie: 320 m, náročnosť: ľahká.

Pešie trasy
Trasa P1: Kapušany – Kapušiansky hrad – Studnička – Fintice (kameňolom) – Kóta 521,8 – Bodáš – Šidlovec – Prešov. Dĺžka: 17 km, prevýšenie: 350 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa P2: Prešov (Mestská hala) – Pod Bikošom – Veľký Šariš – Šarišský hrad – Prešov (Sídlisko III). Dĺžka: 19 km, prevýšenie: 320 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa P3: Zlatá Baňa – Temný les – Grimov Laz – Šimonka – RS Sigord. Dĺžka: 19 km, prevýšenie: 510 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa P4: Prešov (Mestská hala) – Borkút – Furča – Malkovská hôrka – Ortáš – Arborétum – Cemjata. Dĺžka: 12 km, prevýšenie: 390 m, náročnosť: ľahká, TOM.
Trasa P5: Prešov (Mestská hala) – Solivar – Ruská Nová Ves – Zbojnícky hrad – Prešov. Dĺžka: 20 km, prevýšenie: 280 m, náročnosť: stredne ťažká, TOM.
Trasa P6: Po stopách histórie mesta Prešov a Sabinov.
Trasa P7: Autobusový zájazd Dubnícke opálové bane.
Informácie: 43szzt@gmail.com, www.kstpo.sk

foto: Ladislav Khandl

Zo života KST

Ocenenie od KČT

Na slávnostnom zasadnutí Klubu českých turistov (KČT) v Betlehemskej kaplnke v Prahe pri príležitosti 120. výročia založenia klubu vysokým vyznamenaním KČT, medailou architekta Vratislava Pasovského, ocenili slovenských turistických funkcionárov JUDr. Dalimíra Kubalu, Ing. Vratislava Schaala a Milana Tomana.

Nové turistické mapy

Členovia KST si môžu za polovičnú cenu (50 Sk) kúpiť ďalšie turistické mapy od firmy SHOCart, na ktorých KST obsahovo spolupracoval. Sú to TM 1087 Bratislava, Senec, TM 1101 Poľana, TM 1119 Bukovské vrchy, TM 1080 Považie, Hlohovec a TM 1092 Štiavnické vrchy, Javorie. Objednávky spolu so zoskenovaným členským preukazom KST pošlite na e-mailovú adresu hospodar@kst.sk. Kompletný prehľad máp uverejnili Informácie KST 2/2008.

Členské KST v eurách

Na X. valnom zhromaždení KST účastníci s účinnosťou od 1. januára 2009 odsúhlasili výšku ročných členských poplatkov v eurách: deti do 15 rokov – 1 euro, mládež od 16 do 18 rokov, resp. študenti do ukončenia štúdia (max. do 26 rokov) a seniori od 60 do 70 rokov – 2 eurá, dospelí od 18 do 60 rokov – 4 eurá, seniori od 70 rokov a invalidní turisti – 0,5 eura.

41. zraz vysokohorských turistov

Už po druhý raz sa na novom mieste, v autokempingu v Tatranskej Štrbe, uskutočnil celoslovenský zraz vysokohorských turistov KST. Za výkonný výbor KST bol prítomný podpredseda KST Milan Havlík.

Národný výstup na Kriváň

Tohtoročný Národný výstup na Kriváň akoby najlepšie charakterizovali slová štátnej hymny o blýskaní nad Tatrami. Podujatie organizoval KST Liptova z poverenia celoslovenského KST, Matica slovenská, mesto Liptovský Mikuláš a mesto Vysoké Tatry 16. a 17. augusta v Liptovskom Mikuláši a Pribyline. V predvečer podujatia otvorili v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši výstavu o tradícii Národných výstupov na Kriváň. Sobotný výstup, na ktorý sa vychystalo 300 účastníkov a ktorý sprevádzalo zlé počasie, skomplikoval po 10. hodine úder blesku do vrcholu Kriváňa. Z tohto dôvodu sa oficiálne privítanie účastníkov uskutočnilo v Daxnerovom sedle, kde sa odovzdávali aj odznaky za výstup. K účastníkom sa prihovoril predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, správca Matice slovenskej Miroslav Bielik, predseda KST Miroslav Herchl a predseda dozornej rady Matice slovenskej Jozef Lukáč. Podvečer sa na námestí v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo otvorenie podujatia za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša, primátora mesta Jána Blcháča, predsedu KST Miroslava Herchla, prezidenta Rakúskeho turistického klubu Wolfganga Nolza a riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu. Všetci privítali olympijského víťaza z Pekingu Michala Martikána. Súčasťou bol kultúrny program. V kempingu v Račkovej doline, kde boli účastníci ubytovaní, sa večer rozhorela vatra.

Medzinárodné majstrovstvá PTZ

KST 13. septembra v Bardejove organizoval medzinárodné majstrovstvá Pretekov turistickej zdatnosti, na ktorých sa zúčastnilo 103 hliadok z Českej republiky a zo Slovenska. Organizačno-technickým zabezpečením majstrovstiev po dohode s KST poverili občianske združenie Mládež 21. storočia, v ktorom sú aj mnohí mladí turisti. Počasie príliš neprialo, ale pretekári zdolali aj túto prekážku. Slovensko získalo 14 medailí. Veľmi úspešne si počínali najmä mladí turisti z turistického oddielu mládeže ZŠ Komenského v Starej Ľubovni, ktorí získali víťazstvo v kategórii Najmladší žiaci a v kategórii Mladší žiaci. V kategórii Starší žiaci získali prvenstvo členovia TOM Bobríci z Bardejova. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Úradu vlády SR.
(lk)

Vratislav Schaal osemdesiatnikom

Vratislav Schaal

Nedávno sa Ing. Vratislav Schaal dožil vzácneho jubilea – osemdesiatin. Jubilant patrí k výrazným postavám organizovanej turistiky na Slovensku a v bývalom Československu v ostatných štyroch desaťročiach. Angažoval sa najmä v turistike mládeže a v turistike regiónu Senica. O jeho rozsiahlej práci Krásy Slovenska písali pri príležitosti 70. narodenín. Od roku 1970 bol dlhoročným predsedom Rady mládeže, spoluzakladateľom turistických oddielov mládeže a spolutvorcom ich programovej orientácie. Narodil sa 6. septembra 1928 na Morave, vyštudoval lesné inžinierstvo, pôsobil v Prešove a napokon sa presťahoval do Holíča. Bol vedúcim skautského oddielu a na východnom Slovensku sa venoval odborárskej turistike, takže k organizovaniu pobytu v prírode mal vždy blízko. V Holíči mal veľký podiel na otvorení prvého domu turistiky na Slovensku, ktorý je zázemím pre aktivitu v okolitom regióne. Stál nielen pri organizovaní celoslovenských letných zrazov v rokoch 1975 a 1987, ale aj pri mnohých ďalších významných podujatiach, napríklad pri svetových stretnutiach FICC v rokoch 1974 a 1981 v Tatranskej Lomnici alebo pri svetových stretnutiach turistiky mládeže v roku 1997 v Piešťanoch a o desaťročie neskôr v Senci. Dlhé roky pôsobil aj v medzinárodnej oblasti pri rozvoji kontaktov so zahraničím. Svoje pôsobenie zavŕšil vo funkcii predsedu KST a s nástupcom Miroslavom Herchlom je naďalej aktívny pri rozvíjaní medzinárodných turistických kontaktov. Za celoživotnú činnosť dostal rad najvyšších ocenení. Je nositeľom Zlatého odznaku KST, Ceny AŠPV SR, čestným členom KST a Asociácie športu pre všetkých SR, nositeľom Medaily Miloša Janošku a najnovšie mu udelili Plaketu Alojza Lutonského. V. Schaal patril k dlhoročným prispievateľom časopisu Krásy Slovenska, pričom v úvodníkoch a článkoch sa venoval závažným témam turistiky alebo turistiky mládeže.

30.slovenský zraz cykloturistov KST v Komárne

Cyklisti

Jubilejný 30. slovenský zraz cykloturistov (SZC) KST sa uskutočnil v Novej Stráži, ktorá je dnes súčasťou Komárna, zhodou okolností presne tam, kde sa táto tradícia organizovaním prvého ročníka začala.
Členovia KST OT TJ Turista Michalovce, ktorí organizovali 29. SZC na Zemplínskej šírave, sa tentoraz premiestnili na druhý koniec republiky. Okresné mesto Komárno (38 000 obyvateľov) ležiace pri sútoku Dunaja a Váhu je jedným z najstarších sídiel v karpatskej kotline. Vystriedali sa tu Kelti, Rimania i Avari. Dnešnou zaujímavosťou je komárňanský pevnostný systém, vojensky nikdy nedobytý, ktorého posádku svojho času tvorilo až 220 000 vojakov.
Organizátori pre 220 cykloturistov z Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a najmä zo Slovenska okrem cyklistických túr (od 25 do 99 km) pripravili aj zaujímavý kultúrny program. Turisti boli pri národnej kultúrnej pamiatke – vykopávkach rímskeho tábora v Iži postaveného začiatkom nášho letopočtu na ochranu severnej hranice Rímskej ríše siahajúcej až k Dunaju, či na mieste bývalého dievčieho hradu. Zastavili sa v Patinciach, kde je najjužnejšie miesto SR, na termálnych kúpaliskách a pri parnej prečerpávacej stanici vo Virte. Vyskúšali si jazdu po dunajskej cyklistickej trase, ba zašli aj do CHKO Dunajské luhy. U „susedov“ navštívili Tatu s množstvom historických pamiatok a Komárom s pomerne zachovanou najväčšou novodobou pevnosťou v strednej Európe so spletitou sieťou hradieb. V pevnosti mala v rokoch 1946 až 1991 Sovietska armáda najväčší tajný muničný sklad ležiaci východne od železnej opony. Pútavá bola aj podvečerná prehliadka historického centra Komárna, na ktorej určite najviac zaujalo Nádvorie Európy so 47 slohmi európskych regiónov. K úspešnému podujatiu okrem ideálneho slnečného počasia počas všetkých štyroch dní prispela aj televízia Východ, ktorá odprezentovala dokument z 29. SZC pri „zemplínskom mori“.
Budúcoročný 31. SZC organizujú Vranovčania na Domaši v stredisku Dobrá, kam sa už teraz všetci tešíme.
Anton Hasák
predseda KST OT TJ Turista Michalovce

Mohlo by sa Vám tiež páčiť