V príťažlivých bežkárskych stopách

Autor Ľubomír Homolka
0 komentárov

Kremnické vrchy. Jedna z prírodných dominánt v okolí Banskej Bystrice a Kremnice. Strmé horské masívy, hlboké doliny, bralnaté skalné útvary. Väčšinou zalesnené, na západe lúčnaté. Ich vulkanický pôvod vidieť na každom kroku. A že majú jeden z najväčších bežkárskych areálov v strednej Európe? Každoročný lyžiarsky maratón Biela stopa? To všetko do tohto prostredia logicky patrí, podobne ako hustá sieť bežkárskych tratí, väčšinou pravidelne upravovaných, takmer na všetkých stranách pohoria.