Vodná veža

Autor Jaroslav Nešpor
0 komentárov

Dunaj sa valí Devínskou bránou z Viedenskej panvy do Malej Dunajskej kotliny. Jeho brehy v tomto priestore spevňujú výbežky Malých Karpát. Skalný prah v riečisku pod bratislavským hradným vrchom vytváral kedysi brod. Jeho hodnotu zvýrazňovala skutočnosť, že poniže Bratislavy rieka meandrovala, vetvila sa do neprehľadnej spleti ramien a na obidvoch brehoch zaplavovala husté lužné lesy. Diaľkové obchodné cesty toto územie obchádzali k bratislavskému brodu, ktorého použitie uhorskí panovníci spoplatnili. Do začiatku 12....

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť