Z novodobej histórie horskej záchrany

Autor Jozef Janiga
0 komentárov

Prvá známa vychádzka alebo turistický výlet do Tatier sa datuje do roku 1565, keď kežmarská hradná pani Beata Ląska-Kościelecka s viacerými spoločníkmi absolvovala výstup k Zelenému plesu. Za túto opovážlivosť ju dal manžel zamurovať do hradnej veže v Kežmarskom hrade. Počas ďalších storočí sa do vysokohorského terénu vydali aj rôzni bádatelia a výskumníci, ktorých do nehostinných končín hnala najmä túžba spoznávať faunu a flóru alebo zbieranie zemepisných a geografických údajov.