Z vďaky za záchranu pred morom

Autor Pavol Ičo
0 komentárov

V dôsledku stavovských povstaní vypukla v Košiciach začiatkom 18. storočia morová epidémia, ktorá zahubila okolo tritisíc mešťanov, čiže zhruba polovicu mestskej populácie. Košičania katolíckeho vierovyznania, ktorým sa vyčíňanie „čiernej smrti“ podarilo prežiť, najprv postavilizvďaky za záchranu pred záhubou pod dohľadom murárskeho cechmajstra Tomáša Tornyóssyho kaplnku zasvätenú ochrankyni pred morovou nákazou svätej Rozálii. V roku 1720 navrhol poštový správca Viktorín Flachenfeld, aby v meste vztýčili aj morový stĺp.