Zmena je stále pred nami

Autor Dušan Valúch
0 komentárov

Vydavateľom časopisu Krásy Slovenska je Klub slovenských turistov. Už druhé funkčné obdobie je na čele tejto národnej športovej organizácie človek, ktorý to nepovažuje za svoj kariérny úspech ani za dôkaz osobnej výnimočnosti. Peter Dragúň berie svoju funkciu ako záväzok a službu voči komunite, v ktorej je mu dobre a cíti sa byť jej súčasťou. Impulzom na rozhovor bolo jeho nedávne životné jubileum (65), ku ktorému mu dodatočne gratulujeme.