Zo života KST

Autor Red
0 komentárov

X. valné zhromaždenie KST

V Prešove sa v dňoch 31. mája. a 1. júna uskutočnilo X. valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov. Schválilo správy o činnosti a hospodárení KST od roku 2006, čerpanie rozpočtu v roku 2007, upresnený rozpočet na rok 2008, návrh programových úloh do XI. valného zhromaždenia v roku 2010, návrh zmien v členských poplatkoch od 1. januára 2009, návrh zmien v náhradách pri značkovaní, návrh zmien v stanovách, návrh zmien v predpise o hospodárení s majetkom, koncepciu investičného zámeru využitia pozemkov na Skalke,...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť