Archeologické náleziská v Nižnej Myšli

Autor Pavol Ičo
0 komentárov

O Nižnej Myšli sa zmienil ako o archeologickej lokalite už uhorský amatérsky bádateľ József Csoma v príspevku s názvom Ôstörténelmi nyomok Abauj megyében (Starodávne historické stopy v Abovskej župe), publikovanom v roku 1892 v ročenke Hornouhorského muzeálneho spolku. Na jeho výskum neskôr nadviazal József Mihalik, spoluzakladateľ múzeí v Prešove a Bardejove a riaditeľ Hornouhorského múzea v Košiciach (súčasné Východoslovenské múzeum) v rokoch 1903 — 1907, ktorý opísal polohu náleziska a tunajšie objavy...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť