Banské pamiatky

Autor Ladislav Mlynka
0 komentárov

Aj v tomto čísle pokračujeme v seriáli špecializovaných rubrík o industriálnom dedičstve Slovenska. Predstavujeme baníctvo a banské pamiatky, pretože baníctvo sa na území Slovenska vďaka pomerne bohatým náleziskám drahých kovov, železných, ale aj neželezných rúd stalo už v predhistorickom období jedným z najvýznamnejších hospodárskych odvetví stredoeurópskeho regiónu. Jeho pozícia sa posilnila v období vrcholného stredoveku s nástupom nových dobývacích metód a špecializáciou na ťažbu rúd z väčších hĺbok.