Sládkovičovská duna

Autor Ivan Kňaze
0 komentárov

Prírodnú rezerváciu Sládkovičovská duna s rozlohou 1,1 ha tvorí menšia vyvýšenina zarastená teplomilným lesom. Predmetom ochrany sú zachované zvyšky pieskomilnej vegetácie s výskytom fytogeograficky významných druhov na charakteristickom, najsevernejšie situovanom pieskovom presype Podunajskej roviny.

Do rezervácie sa dostaneme po hlavnej ceste z Galanty do Sládkovičova, keď zabočíme doprava smerom na termálne kúpalisko Vincov les. Po odbočení pri jazere sa rozlúčime s tvrdým povrchom a cez most...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť