Chránené stromy

Autor Pavol Hanzel a Daniel Kollár
0 komentárov

V tejto rubrike predstavujeme chránené stromy, ktoré do istej miery symbolizujú aj región, na ktorý je dané vydanie Krás Slovenska zamerané. Ani teraz to nebude inak, len s tým rozdielom, že unikátny buk pri Jaseňovej skale už nestojí. Keďže šlo o naozaj mimoriadne „bučisko“, nechceli sme ho z nášho seriálu vynechať, a tak vám okrem pôvodného pohľadu sprostredkúvame aj aktuálne zábery z nedávnej návštevy.