Čo písali Krásy Slovenska v roku 1989

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Hoci rok 1989 bol v novodobej histórii Slovenska najmä z hľadiska politicko-spoločenských zmien doslova prelomový, časopis Krásy Slovenska v tom čase nijaké zmeny nezasiahli. Je to aj pochopiteľné, pretože situácia počas roka vôbec nenaznačovala, že by tento rok mal byť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niečím výnimočný. Šéfredaktor M. Kubiš síce v prvom úvodníku začal slovami „Nastal čas činov...”, avšak pravdepodobne mal skôr na mysli „menej fráz, papierovania, ale zato viac každodennej poctivej práce”.