Detvani v Prahe

Autor Jozef Gažo a Anna Ostrihoňová
0 komentárov

Na predstavení folklórneho súboru Detvani, ktorý sa konal 26. júna 2021, ma zaujala hneď prvá fotografia premietaná na plátno v sále Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Program sprevádzala slovom Anna Ostrihoňová, ktorá ako etnologička a spoluorganizátorka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve uviedla, že na fotografii je Dušan Jurkovič — spoluorganizátor prvej Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe (1895), a na druhej fotografii skupina Detvanov. 

Dušan Jurkovič v detvianskom kroji

To, že Dušan Jurkovič bol známy slovenský architekt, vie mnoho ľudí, ale v detvianskom kroji som ho videl prvýkrát. Národopisná výstava v Prahe Jurkovičovi otvorila dvere k prvej veľkej objednávke pre Pohorskú jednotu vo Frenštáte a navrhol súbor turistických stavieb na Pustevnách. K jeho najznámejším dielam patria aj kúpeľné stavby v Luhačoviciach na Morave, Mohyla na Bradle na Slovensku, sústava objektov lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít, priečelie Spolkového domu v Skalici a mnoho ďalších stavieb.

Zaujímavé fotografie nás sprevádzali celým programom s názvom Od Vianoc do Mitra. Program bol rozdelený do jednotlivých blokov. Úvod bol venovaný pocte účastníkom prvej Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe. Nasledovali bloky Vianoce v Detve, Páračky u Chamulov, Na salaši, Svadba na Detve, Z krštenia, S dožinkovým vencom a Na Mitra. Autormi jednotlivých blokov boli Anna Ostrihoňová, Karol Kočík a Jozef Kulišiak. Predstavenie skupiny Detvani bolo tiež venované rodinným príslušníkom a čestným hosťom. Pre pandemické obmedzenia bol počet účastníkov znížený na polovicu, ale i napriek tomu malo veľký úspech a zožalo dlhý potlesk na otvorenej scéne. 


História skupiny Detvani

Detvani sa predstavili svetu ľudovým umením prvýkrát v roku 1895 na prvej Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Skupina Detvani z Detvy patrila medzi národopisné skupiny, ktoré na Slovensku začali aktívne pôsobiť v prvej polovici 20. storočia. V tom čase ju viedol miestny rechtor Martin Valent a po oslobodení takmer tri desaťročia skupinu viedla Veronika Golianová. Po nej sa vedenia ujali striedavo Eva Faklová, Anna Ostrihoňová a Emília Sekerešová. Skupina spolupracovala s ľudovými hudbami Ondreja Molotu, Jozefa Berkyho a Jara Hazlingera. 

Členovia skupiny Detvan teraz

Z podnetu Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a predsedníčky PR Anny Ostrihoňovej bolo v roku 2014 založené občianske združenie Detvani, ktoré nadviazalo na činnosť staršej generácie detvianskych pestovateľov folklóru. V súčasnosti má združenie 35 členov prevažne stredného a staršieho veku. Jeho poslaním je najmä uchovávanie a prezentácia hudby, spevu a tanca, kalendárnych a rodinných obyčají, detvianskeho nárečia, tradičného odevu v menej štylizovaných podobách. Skupina má za sebou množstvo vystúpení na folklórnych festivaloch v Detve, vo Východnej, v Heľpe, Očovej a inde. Zúčastňuje sa na podujatiach v mestách a dedinách na celom Slovensku. Detvani reprezentovali Detvu aj v Maďarsku, Poľsku a Belgicku. Folklórna skupina pracuje systematicky a je otvorená aj záujemcom z okolia Detvy. 

V Detve pôsobí viacero folklórnych kolektívov, ktoré sa radia medzi špičku na Slovensku. Medzinárodný festival tradičnej ľudovej kultúry organizuje mesto Detva od roku 1966 pravidelne každoročne druhý júlový víkend v prírodnom amfiteátri, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Pozývame čitateľov časopisu Krásy Slovenska a turistov na návštevu Detvy, Hriňovej a celého Podpoľania. Zároveň všetkých srdečne pozývame i na kultúrne podujatia v našom regióne.

foto: Martina Luptáková a časopis Český lid

Tento článok bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Článok reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jeho obsah.

Mohlo by sa Vám tiež páčiť