Bojná

Autor Milan Hlôška
0 komentárov

Na východnom úpätí Považského Inovca pod majestátnym vrchom Marhát (748 m) leží obec Bojná. O obci sa datuje prvá písomná zmienka z roku 1424, keď po Keltoch a Germánoch obsadili toto územie slovanskí predkovia. Obec – tak ako aj iné obce na našom území – postihla katastrofa po nájazdoch Turkov v roku 1530, Bojnú vypálili. Ale Bojňania sa rozhodli zostať a svoju obec znovu postaviť, pri čom im pomohlo vinohradníctvo, remeslá, trhy a jarmoky.