Do kúpeľov

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Kúpele Smrdáky neďaleko Senice preslávila liečivá minerálna voda. Pomenovanie dostali podľa charakteristického zápachu sírovodíkových prameňov, ktoré sa v okolí spomínajú už v 16. storočí.

foto: Martin Kasarda (2) a Ján Lacika (1)

Podľa legendy liečivú silu minerálnych prameňov objavil pastier, ktorý si boľavé nohy vyliečil kúpaním v zapáchajúcej vode. Zvesť o tomto úspechu sa rýchlo šírila a ľudia ju začali vyhľadávať. Liečivé žriedlo s výraznou sírnou zložkou stálo aj za pomenovaním obce i kúpeľov – sírovodíkové výpary sa šírili od okolitých močarín.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1436, v listine kráľa Žigmunda sa spomína aj obec Zmerdeche pri opise panstva, ktoré prechádzalo do rúk Michala Országha. Jej stredoveké názvy sa menili: Szmerdecze, Szmrdaki a Szmerdak. Smrdáky pôvodne patrili k čachtickému panstvu, od roku 1572 prešli pod správu brančského panstva. Už v tom čase sa spomínajú zapáchajúce sírovodíkové pramene a v urbári z roku 1617 sa Smrdáky uvádzajú ako kúpeľné miesto (Termae frigidae). Pramene zaznamenal aj slovenský polyhistor Matej Bel v 18. storočí. Prvý rozbor vody pripravil skalický lekár Ján Matej Gottman, keď sa robil súpis minerálnych prameňov v období vlády Márie Terézie. Na základe rozboru navrhol v Smrdákoch vybudovať kúpele.

História kúpeľov sa začala písať v polovici 19. storočia. Dovtedy väčšiemu rozvoju kúpeľov bránilo močaristé územie a až v tridsiatych rokoch 19. storočia sa s tým rozhodol „bojovať“ majiteľ panstva barón Jozef Vietoris. V rokoch 1832 a 1833 tu dal najprv navoziť zeminu na spevnenie a následne dal postaviť prvú kúpeľnú budovu a kaštieľ pre zámožných kúpeľných hostí. Pôvodný kaštieľ po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii dodnes slúži ako liečebný dom. Kúpele si vďaka vode účinnej najmä na kožné ochorenia získali veľmi dobrú povesť a boli známe po celom Uhorsku. Slúžili aj ako vojenská zotavovňa a počas medzivojnového obdobia tu vyrástla osobitná zotavovňa pre políciu, dnes Liečebný dom Eva.

Priľahlý park sa začal budovať spolu s prvými stavbami a dnes ponúka príjemnú zónu oddychu a svojou miernou klímou dotvára ideálne podmienky na rehabilitáciu a liečbu.

Zásadnejší rozmach kúpeľov nastal v polovici 20. storočia po tom, čo rozsiahly hydrogeologický prieskum liečivých zdrojov odkryl hodnotnejšie pramene a minerálne bahno. Vzhľadom na mimoriadne vhodné zloženie minerálnej vody a dosiahnuté liečebné výsledky sa kúpele už v druhej polovici 20. storočia špecializovali výlučne na liečbu kožných ochorení. Zloženie smrdáckej liečivej vody je naozaj unikátne. Jeden liter obsahuje viac ako 3 100 mg minerálnych zložiek. Pozoruhodné liečebné účinky má aj sírne bahno.

Primárne sa aj dnes kúpele Smrdáky špecializujú na liečbu viacerých kožných ochorení, pričom vynikajúce výsledky pocítili mnohí pacienti s psoriázou, atopickým ekzémom, neurodermatitídou, ale aj pacienti s popáleninami a poleptaniami. Okrem kožných indikácií sa v Smrdákoch liečia aj ochorenia pohybového ústrojenstva. Zotavujú sa tu pacienti s chorobami z povolania, ktoré postihujú pohybový aparát.

Kúpele Smrdáky v súčasnosti patria pod akciovú spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., ktorú prevádzkuje medzinárodná spoločnosť Ensa Health Spa. Kúpele dnes pozostávajú z liečebných domov Centrál, Vietoris a Morava a ďalších kúpeľných domov. Spája ich veľký kúpeľný park, kde sa nachádza aj budova balneoterapie. Liečbu alebo len wellness pobyt v kúpeľoch Smrdáky si možno spojiť s aktívnym oddychom a výletmi do okolia. Na Záhorí si do sýtosti môžeme užiť bicyklovanie, prechádzky v nenáročných terénoch, ale aj návštevu kultúrnych a historických pamiatok. Neďaleko Smrdák sa nachádza aj golfový areál Šajdíkove Humence.

Mohlo by sa Vám tiež páčiť