Editoriál

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Milí čitatelia,
Krásy Slovenska sa v januári 2022 dožívajú v plnom zdraví 101 rokov, čo však nemožno vonkoncom povedať o zdraví našej spoločnosti či krajiny. Nemyslím pritom na pandemickú dobu, ktorú žijeme, ani na vnútornú politickú situáciu a morálku, ktorá sa kriví už dlhodobo. Mám na mysli stav slovenskej prírodnej a kultúrnej krajiny poznačenej mnohými jazvami.

Ak si prelistujete knihu Tomáša Hulíka, ktorú sme vydali pred Vianocami pod názvom Odvrátená strana Slovenska, zistíte, že naše prírodné a kultúrne dedičstvo sa nám stráca pred očami. Úprimne sa priznám, že keď som začiatkom roka 2021 rozmýšľal spolu s autorom o vydaní tejto knihy, mal som veľkú dilemu. Bol som vtedy pod vplyvom hlbokého zážitku z rovnomenného filmu a obrazy devastácie slovenskej krajiny boli natoľko silné, že som uvažoval spracovať ich aj knižne. Na druhej strane som si však kládol otázku: „Ako takúto knihu prijmú naši čitatelia, krásisti? Veď predsa Krásy Slovenska predstavujú čosi iné, protipól toho, čo je v knihe.“ V tej chvíli som si však spomenul na krédo, s ktorým bol založený náš časopis – Poznajme otčinu! Vyzýva totiž spoznávať nielen pozitívne stránky našej krajiny, ale cítim, že nás nabáda nezatvárať oči ani pred negatívnymi javmi v našej prírode či kultúre. Na základe spätnej väzby od vás čitateľov mám pocit, že aj vy to takto vnímate a ďakujem za všetky ohlasy, ktoré kniha vyvolala. Je zrejmé, že krásistom nie je ľahostajný osud našej krajiny a myšlienky trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Aj v roku 2022 sa časopis Krásy Slovenska bude usilovať prinášať témy, ktoré nemusia byť veľmi populárne, ale musia predovšetkým odzrkadľovať pravdivý obraz slovenskej prírody a krajiny a upozorňovať na necitlivé zásahy v nej. Už v 80. rokoch 20. storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali prírodné a kultúrne dedičstvo a uverejňovali nielen poučné články o jeho ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi. A aj preto vydržali dodnes a stále existujú.

Dúfame, že v úvode nového roka vás potešíme týmto číslom, článkami z histórie a súčasnosti Krás a krás Slovenska. Budeme sa snažiť pripravovať vyvážené čísla o všetkých témach, ktoré rezonujú v posledných rokoch medzi milovníkmi prírody a našej krajiny. Neodchýlime sa od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, a možno viac ako kedykoľvek predtým budeme dbať o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných a často nepoznaných kútov Slovenska. Tešíme sa, ak nám zachováte naďalej svoju priazeň, či už formou printového alebo elektronického predplatného časopisu na rok 2022 cez našu redakciu alebo venovaním 2 % zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2021. A keďže v roku 2022 bude mať časopis 101 rokov, tak vyžrebujeme 101 predplatiteľov, ktorí dostanú od nás darček v podobe pripravovanej novej knihy Fotografia a Krásy Slovenska.

Želám vám všetkým v novom roku predovšetkým pevné zdravie a verím, že sa mnohí už aj stretneme na spoločných podujatiach.

Mohlo by sa Vám tiež páčiť