Ej v tej Pohorelej krásne je

Autor Katarína Šuchová
0 komentárov

Pohorelá mala kedysi rôzne názvy. Do roku 1800 sa volala rovnako ako v súčasnosti – Pohorelá. Od roku 1800 do 1906 bolo do názvu pridané ďalšie písmeno „l“, z Pohorelej sa stala Pohorellá. Ďalšie dva názvy už boli pod vplyvom vtedajšej situácie maďarské, od roku 1906 do roku 1908 Garamkohó a neskôr od roku 1908 do roku 1918 Koharyháza. Od roku 1918 až do súčasnosti má obec názov Pohorelá.