História skautingu v Slovenskom národnom múzeu v Martine

Autor Peter Maráky
0 komentárov

Skauting je výchovné hnutie zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Výchovný zámer sa snaží dosiahnuť aktívnym pobytom malých tímov v prírode. Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Výchovou k rôznym praktickým zručnostiam vedie mladých ľudí k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, ale aj ku kolektivizmu a osobnej zodpovednosti. Základný vzorec správania skautov je obsiahnutý v skautskom zákone, hesle a dennom príkaze: každý deň vykonať aspoň jeden dobrý skutok. Skauting má...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť