Hrad Zborov

Autor Jaroslav Nešpor
0 komentárov

Časť územia medzi horným tokom Tople a Ondavy, ktorá už predtým bola v súkromných rukách, koncom 13. alebo na začiatku 14. storočia sa vrátila do kráľovského majetku. V tejto oblasti pravdepodobne niekedy v prvých desaťročiach 14. storočia vyrástol nad starou dedinou Zborov kamenný hrad, ktorému pripadla úloha strážiť obchodnú cestu vedúcu od Bardejova cez karpatské priesmyky do Poľska a do Haliče a brániť pohraničie pred vpádmi zo severných krajín.