Ilavský mikroregión sa rozprestiera v centrálnej časti Trenčianskeho kraja na rovinatej zníženine v Ilavskej kotline, ktorá tvorí geomorfologický podcelok Považského podolia medzi Púchovským a Trenčianskym prielomom Váhu. Ilavská kotlina má pretiahnutý tvar s dĺžkou približne 35 km a najväčšou šírkou takmer päť km v spojnici Pruské – Ilava. Osou regiónu je rieka Váh s početnými drobnými ľavo- a pravostrannými prítokmi, z nich najmohutnejší je rieka Vlára.

Prevažná...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť