Krajina Slovenska na obrazoch Thomasa Endera

Autor Mária Bizubová
0 komentárov

Mnohoraká tvárnosť krajiny je výsledkom dávnej geologickej minulosti, ale aj pôsobenia človeka. Niekedy sa krajina mení pred našimi očami do podôb, aké ani nedokážeme predvídať. Mnohé zmeny pozorované v krajine majú dočasný charakter, iné sú trvalé, ak ich porovnávame s dĺžkou ľudského života. Zachytiť charakter krajiny v danom okamihu možno rôznym spôsobom, napríklad aj umeleckým dielom – krajinomaľbou.

Mohlo by sa Vám tiež páčiť