Literárna Modra

Autor Ján Bábik
0 komentárov

V minulom čísle nášho slovenského spisovateľského zemepisu sme predstavili literárnu Modru predovšetkým ako mesto štúrovských tradícií, miesto pôsobenia Ľudovíta Štúra, jeho brata Karola a autora historických próz Jána Kalinčiaka, v tomto čísle budeme hovoriť o spisovateľoch, ktorí sa v meste narodili, študovali alebo v ňom žili. text: Ján Bábik, foto: Ján Lacika Už v 18. storočí zaznamenávame modranského rodáka, spisovateľa Jána Hrdličku (1741 – 1810), ktorý tu istý čas pôsobil ako evanjelický kaplán. Písal duchovné piesne, časť z nich vyšla v Tranosciu, ale väčšina zostala v rukopise. Pomáhal Ondrejovi Plachému pri vydávaní Starých novín literního umění, v ktorých uverejnil stať o osvietenstve a vznešenosti českej reči.Verný svojmu rodnému mestu bol Kvetoslav F. Urbanovič (1885 –…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť