Majestátny drop fúzatý

Autor Ján Dobšovič Dobšovič
0 komentárov

V Šariši sa nachádzajú dve navrhované Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – Slanské vrchy a Volovské vrchy. Keďže ležia v okolí Košíc, venovali sme sa im v čísle 7-8/2006 zameranom na košický región. Preto dnes upriamime pozornosť na dve územia na západe Slovenska, v ktorých žije drop fúzatý – vták, ktorého samce patria medzi najťažšie lietajúce vtáky na svete. CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice vyhlásili vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR.