Medzinárodný rok lesov

Autor Jozef Capuliak
0 komentárov

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2011 za Medzinárodný rok lesov s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o otázkach trvalo udržateľného obhospodarovania, ochrany a rozvoja všetkých typov lesov na celej planéte. Slovenská republika plne podporuje aktivity Medzinárodného roka lesov. Gestorom podujatia na Slovensku je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, hlavným koordinátorom aktivít na národnej úrovni je Národné lesnícke centrum vo Zvolene. 

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť