Obraz flóry Pienin

Autor Vladimír Kĺč
0 komentárov

Prírodné pomery Pienin majú hodnoty, ktoré ešte nie sú dostatočne docenené — existencia rôznorodých biotopov na takom malom území je v rámci Slovenska jedinečná — od mokradí cez suchomilné stepné a lesostepné lokality na vápencovom podklade, typické lúčne porasty a inverzné polohy až po rôzne asociácie lesných porastov — bučiny, jedľové bučiny, lipové javoriny, reliktné boriny...

Je to akoby samostatné prírodné laboratórium izolované od podobných...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť