Pozoruhodné zákutia Podvihorlatskej pahorkatiny

Autor Kamil Hudák
0 komentárov

Objavovať pozoruhodné zákutia Podvihorlatskej pahorkatiny sa vyberieme severovýchodným smerom od Sobraniec. Na rozhraní Podvihorlatskej a Ublianskej pahorkatiny na východnej strane Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat opúšťa bradlové pásmo naše územie a vstupuje na Ukrajinu. Sobranecký potok tu vytvára krátku prielomovú dolinu.

Chrám sv. Michala Archanjela v Inovciach