Prvá dáma vzdelávania

Autor Peter Maráky
0 komentárov

Vznik Československa v roku 1918 priniesol so sebou zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Hlavný usporiadateľ výstavy – Archív Univerzity Komenského umožnil návštevníkom výstavných priestorov Múzea mesta Bratislavy detailne nahliadnuť do archívnych dokumentov s nesmiernou historickou hodnotou, ktoré zásadným spôsobom vypovedajú o vzniku, vývoji, materiálnom s personálnom rozvoji a súčasnom stave našej najvýznamnejšej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave.