Rastlinstvo

Autor Ivan Milan a Lucia Poláčiková
0 komentárov

Vo Veľkej Fatre sa vyskytuje množstvo vzácnych a chránených druhov rastlín. Najväčšiu časť, približne 90 percent územia, zaberajú zachované a málo zmenené lesy. Najrozšírenejšou drevinou je buk, potom smrek, jedľa, borovica a javor. Zaujímavou drevinou pre toto územie je tis obyčajný (Taxus baccata), ktorý sa zachoval z ľadových dôb. Vo Veľkej Fatre dosahuje najväčšie rozšírenie v strednej Európe.Ďalším vzácnym a chráneným druhom je cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense). Je to endemit, teda druh rozšírený len na obmedzenom území. Vyskytuje sa vo Veľkej Fatre a zasahuje na okraj susedných Nízkych Tatier, no v iných pohoriach by sme ho hľadali zbytočne. Cyklámen fatranský Čiastočným…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť