Lavinózny biotop

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Jedným z najvýznamnejších prírodných fenoménov Veľkej Fatry sú jej lavinózne žľaby na záveterných svahoch hôľneho hrebeňa, najmä v okolí Krížnej. Tieto polohy osídľujú horské lúčne porasty, ktoré vznikli druhotne po odlesnení počas valašskej kolonizácie. Predpokladá sa, že v minulosti, ešte pred príchodom horských pastierov, siahal les až po hrebeňové partie Veľkej Fatry. Napriek tomu lokálne existovali aj prirodzene nelesné plochy. Boli to plochy lavínových dráh, výstupov slienitých vápencových skál a ďalších extrémnych stanovíšť, ktoré osídľovala špecifická vegetácia. Tieto stanovištia existujú aj dnes a ich vegetácia sa po odlesnení okolitých lesov rozšírila. Vyskytuje sa v závere strmých lavínových dráh na miestach, kde v zime dochádza k hromadeniu snehu…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť