Čo písali Krásy Slovenska v roku 1955

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Ak sme v minulom čísle spomínali, že rok 1954 bol z hľadiska zmien v obsahu a vo vydávaní Krás Slovenska prevratný, tak rok 1955 za ním v ničom nezaostal. Najpodstatnejšou zmenou bol nový vydavateľ – Štátne telovýchovné nakladateľstvo, nová redakčná rada a nová redakcia. Hlavným redaktorom bol Milan Kováčik, redaktorom Tibor Sásik. Od januárového čísla časopis vychádzal na 40-tich stranách z kriedového papiera a raz štvrťročne bola jeho súčasťou príloha reprodukcie farebných fotografií....

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť