Čo písali Krásy Slovenska v roku 1956

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Pokiaľ ide o obsah a periodicitu vydávania Krás Slovenska, rok 1956 pokračoval podobne ako rok 1955. Vydavateľom časopisu už však nebolo Štátne telovýchovné nakladateľstvo, ale vydavateľstvo Osveta z Martina. Redakcia sídlila na Steinerovej ulici v Bratislave a hlavným redaktorom bol Tibor Sásik. Časopis opäť vychádzal na štyridsiatich stranách a na pultoch novinových stánkov sa postupne objavilo 12 čísiel. Kým v minulých ročníkoch sa najmä v úvodníkoch často vyskytovali oslavné články opisujúce budovateľské...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť