FOTOSÚŤAŽ

Autor Krásy Slovenska
0 komentárov

V čísle 3-4/2013 sme vyhlásili súťaž amatérskej fotografie v troch kategóriách – Cesty po Slovensku, História okolo nás a Na brehu rieky. Najviac fotografií sme dostali do prvej kategórie, najmenší záujem bol o kategóriu História okolo nás. V tomto čísle prinášame výsledky súťaže a zároveň uverejňujeme víťazné fotografie tak, ako ich vybrala odborná porota v zložení: Pavol Breier, fotograf a pedagóg, a Alan Hyža, fotograf dokumentárnej fotografie. Výhercom srdečne blahoželáme a posielame vecné ceny od firmy Husky.