Hont ako kultúrnu oblasť vymedzuje totožná hranica, aká obkolesovala Hontiansku župu, resp. stolicu. Severný okraj Hontu tvoria Štiavnické vrchy s dominantným mestským centrom Banskou Štiavnicou, východnú časť Krupinská planina. Západ regiónu susedí s Tekovom a na juhozápadnom okraji sa na hraničnom pomedzí s Maďarskom dotýka rieky Dunaj. Za čias spoločnej monarchie časť župy zasahovala aj do súčasného Maďarska. Z tohto dôvodu takmer celú južnú hranicu slovenskej časti Hontu tvorí štátna hranica.