Ľudová architektúra

Autor Igor Thurzo
0 komentárov

Na Slovensku sa stretávajú dve veľké európske kultúrne tradície: východná a západná. Rozdeľovať sa začali približne v 4. storočí pod vplyvom dvoch kultúrnych centier – Byzancie a Ríma. Tieto centrá boli zase dedičmi antických civilizácií – gréckej a rímskej. Východná kultúrna tradícia zanechala badateľné stopy na východnom Slovensku vrátane Zemplína, ku ktorému kedysi patrili okresné sídla Vranov, Humenné, Snina a Medzilaborce. Pohorie Vihorlat delí Zemplín na dva geografické celky – južný a severný. Okresy, ktorých centrami sú spomínané mestá, sú na severnom Zemplíne. Úzky pruh na západe územia, o ktorom hovoríme, patril kedysi k Šarišu. Od severu uzatvárajú spomínané okresy Východné Karpaty, ktoré sa tu delia na Laborecké a Bukovské…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť