Monografie slovenských dedín

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

V poslednom období pomerne veľa slovenských dedín vydalo monografiu, väčšinou pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci. Táto skutočnosť je veľmi chvályhodná, pretože tieto diela prispievajú k vlastivednému výskumu v oblasti prírody, histórie, geografie a národopisu a slúžia miestnym obyvateľom na lepšie uvedomenie a precítenie prostredia, v ktorom žijú. Kvalitne spracovaná monografia zároveň pre budúce generácie zaznamenáva odkaz minulosti a obdobia, v ktorom vznikla. Aj z tohto hľadiska majú obecné monografie veľkú opodstatnenosť.