Na púšti – Biotopy vápnitých viatych pieskov

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Jedným zo zaujímavých fenoménov slovenských nížin sú pieskové duny. Vznikli činnosťou vetra takmer takým istým spôsobom, akým sa dnes duny formujú kdesi na Sahare. Aj preto sa na ich označenie používa termín viate piesky.

Klasickým územím s najväčšou rozlohou pieskových dún na Slovensku je Záhorská nížina. V menšej miere sa však vyskytujú aj v Podunajskej a vo Východoslovenskej nížine, zväčša v blízkosti väčších...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť