Národný park Slovenský kras

Autor Ján Kilík
0 komentárov

Prírodné hodnoty Slovenského krasu, ktoré vznikali postupom vývoja ovplyvňovaného človekom, sa vyvinuli do súčasnej podoby vzácnych a ojedinelých rastlinných a živočíšnych druhov a ich pestrých spoločenstiev. Spolu s bohato členitým reliéfom vytvárajú zložité vzťahy a existenčné väzby a svojské neopakovateľné scenérie. Národný park Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Západná časť ochranného pásma zasahuje do okresu Revúca. Južnú hranicu predstavuje štátna hranica s Maďarskom, ktorá v dĺžke asi 55 km rozdeľuje prirodzené pokračovanie krasového územia do Aggtelekského krasu.)Podľa geomorfologického členenia patrí Slovenský kras do Slovenského rudohoria, ktoré je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Slovenský kras…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť