Vývoj územnej ochrany Slovenského krasu

Autor Ján Kilík
0 komentárov

Slovenský kras je naše najrozsiahlejšie a najtypickejšie územie planinového krasu. Priťahoval pozornosť prírodovedcov takmer zo všetkých odborov ešte dávno pred vyhlásením jeho ochrany. Bolo to dané predovšetkým nevšedným krajinným obrazom územia, ale aj bohatosťou výskytu krasových javov či rastlinných alebo živočíšnych druhov. Jeden z prvých opisov jaskyne Silická ľadnica pochádza z obhliadky, ktorú v roku 1704 vykonal Juraj Buchholtz ml. O zvláštnostiach územia sa v roku 1724 zmienil aj polyhistor Franz Ernst Brückmann. V roku 1744 Matej Bel uverejnil v londýnskom časopise pomerne podrobný opis Silickej ľadnice. O viacerých lokalitách krasu sa zmieňoval aj bratislavský richtár, geograf a historik Karl…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť