NATURA 2000 na Slovensku

Autor Silvia Žemlová
0 komentárov

Život na Zemi jestvuje v podobe stoviek tisícok druhov rastlín a živočíchov, ich spoločenstiev a vzájomných väzieb. Táto rozmanitosť je významná sama o sebe a to aj napriek tomu, že človek nepozná a možno ani v budúcnosti úplne nespozná úlohu, ktorú jednotlivé čiastočky hrajú pri udržiavaní života na Zemi.

Práve pričinením človeka sa však väzby medzi druhmi, spoločenstvami a neživým prostredím výrazne narušili. Preto je...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť