Prechádzka ružovým sadom

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Xerotermné kroviny

Odborný termín „xerotermný“ znamená sucho- a teplomilný (xero – sucho, termo – teplo). Krovité porasty vyskytujúce sa v suchých a teplých podmienkach sa líšia od bežných krovín, ktoré v krajine možno stretnúť takmer všade. Xerotermné kroviny sa vyskytujú najmä na južnom Slovensku, na výhrevných a výslnných, zväčša južne exponovaných svahoch. Majú blízko k teplomilných dubinám i stepným trávnatým porastom, s ktorými často tvoria vegetačnú mozaiku.