Púť po stopách cyrilo-metodskej tradície

Autor František Turanský
0 komentárov

Solúnski bratia sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestci, stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich pamiatku si na Slovensku pripomíname 5. júla. Celonárodná púť sa každoročne koná v tento štátny sviatok na Kalvárii v Nitre. Naša dnešná púť nás však zavedie na miesta spojené s dávnou históriou a pamiatkami na našich prvých svätcov a ich nasledovníkov.

Mohlo by sa Vám tiež páčiť