Zamagurie tvorí rozlohou neveľký podhorský región rozprestierajúci sa na slovensko-poľskom pohraničí. Jeho slovenskú časť tvorí dnes 18 obcí kežmarského a staroľubovnianskeho okresu s jediným mestským centrom v Spišskej Starej Vsi. Z geografického hľadiska je región situovaný v severozápadnom výbežku východného Slovenska, ktorého hraničnú výseč tvoria prírodné bariéry: rieky Dunajec, Bialka a z juhovýchodnej strany pohorie Spišskej Magury. Historicky patrilo územie do Spišskej župy. V odbornej literatúre sa región niekedy spája aj...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť