Čo písali Krásy Slovenska v roku 1935

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

V roku 1935 časopis Krásy Slovenska čitateľov potešil stabilnou obsahovou a grafickou podobou a novou obálkou. Názov Krásy Slovenska bol na obálke uvedený aj v poľskom, nemeckom, anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. Súčasťou časopisu bola aj stála príloha Vysoké Tatry. Do piatich cudzích jazykov bol v každom čísle preložený aj obsah a texty pod jednotlivými obrázkami. V roku 1935 vyšlo jedno dvojčíslo a osem samostatných čísiel, ktoré redigovali Ľ. Izák
a A. Lutonský.